USLUGE

Dobrodošli na sajt energetskiprostor.com.

Ukoliko planirate da gradite objekat ili da rekonstruišete i revitalizujete već postojeći, na ovom sajtu možete pronaći predloge, sugestije i odgovore na pitanja: zašto, kako, na koji način?

Naime, Energetski prostor u najboljoj nameri daje predloge, tehnička i projektantska rešenja, sa osvrtom na zakonsku regultivu, kada je u pitanju izgradnja energetski efikasnih objekata, upotreba obnovljivih izvora energije za potrebe grajanja objekata i pripremu tople potrošne vode.

Sajt se bavi i temom ekologije i očuvanja našeg životnog prostora.