Disclaimer

Pregledavanjem sajta energetskiprostor.com (u daljem tekstu Sajta) i sadržaja koji on nudi, kako ovde, tako i na društvenim mrežama, smatra se da se u potpunosti slažete sa svim delovima ovog disklejmera (odricanja od odgovornosti). Ukoliko niste saglasni sa bilo kojim njegovim delom napustite ovaj sajt i nemojte više pristupati njegovom sadržaju.

Sadržaj sajta je pisan isključivo u svrhu informisanja i edukacije.

Nema pravnih ni finansijskih saveta. Na ovom sajtu nema pravnih ni finansijskih saveta. Svi sadržaji dati su u najboljoj nameri u cilju informisanja. Autorka sajta ni u kom slučaju ne može biti odgovorna i ne prihvata bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu koja proistekne prilikom korišćenja informacija datih na ovom sajtu.

Preuzimate ličnu odgovornost. Korišćenjem sadržaja sa ovog sajta, preuzimate ličnu odgovornost za sve akcije koje preduzmete sada i u budućnosti. Takođe prihvatate da dobrovoljno pristupate ponuđenom sadržaju i da sami pravite izbore i akcije.

Nema garancije. Upotrebom sadržaja ovog sajta ne daju se garancije o zagarantovanom postizanju uspeha iz odnosne oblasti. Uspeh i ostvarivanje ciljeva isključivo zavise od angažovanosti i motivacije svakog pojedinca ponaosob.

Preuzimanje rizika. Svaki pojedinac preuzima rizik od mogućih nemilih događaja koji mogu da nastanu korišćenjem sadržaja preuzetih sa ovog sajta. Prihvatate da autorka sajta ne može biti odgovorna za eventualne nemile događaje.

Partnerski ugovori – Affiliate program
Autorka sajta može da promoviše ili sarađuje sa drugim pojedincima ili firmama čiji su programi, proizvodi i usluge usklađeni sa njenim. Autorka sajta želi da budete svesni da mogu postojati slučajevi kada promoviše programe, proizvode ili usluge za druge partnere i u zamenu može dobiti finansijsku kompenzaciju ili druge nagrade. Autorka sajta promoviše samo partnere čije programe, proizvode i/ili usluge poštuje. Istovremeno, slažete se da svaka takva promocija ili marketing ne služi kao bilo koji oblik podrške. Od vas se zahteva da koristite sopstvenu procenu da biste utvrdili da li je takav program, proizvod ili usluga odgovarajuća za vas. Preuzimate sve rizike i slažete se da autorka sajta na bilo koji način ne odgovara za bilo koji program, proizvod ili uslugu koju može promovisati, prodavati ili deliti na sajtu ili putem njega.

Nema ličnog odobrenja autorke sajta.
Sva literatura i veb adrese na sajtu sa informacijama, mišljenjima, savetima, programima, proizvodima ili uslugama bilo kog drugog pojedinca, firme ili entiteta ne predstavljaju zvanično odobrenje autorke sajta. Autorka sajta nije odgovorna za sadržaje, priloge, email-ove, video zapise, društvene mreže, programe, proizvode i usluge bilo koje druge osobe, firme ili entiteta koji mogu biti povezani ili upućeni na ovaj sajt. Takođe, ako se adresa sajta pojavljuje na drugoj veb lokaciji, programu, proizvodu ili uslugama nekog drugog pojedinca, ona ne predstavlja zvanično odobrenje autorke sajta za njihovo poslovanje ili veb sajt.

Greške i propusti
Tokom izrade sajta ulažu se napori da se osigura tačnost informacija koje se na njemu dele. Međutim, informacije mogu nehotice sadržati netačnosti ili tipografske greške. Slažete se da autorka sajta nije odgovorna za stavove, mišljenja ili tačnost činjenica koje se dostavljaju na sajtu ili putem njega, niti od bilo kog drugog pojedinca ili kompanije koja je povezana sa sajtom na bilo koji način. Imajući u vidu stalni tehnički i tehnološki razvoj, slažete se da autorka sajta nije odgovorna za tačnost informacija na sajtu, niti bilo kakve greške i propuste koji se mogu javiti.

Korišćenjem sajta energetskiprostor.com slažete se sa svim delovima gore navedenog odricanja od odgovornosti.