Sunčeva energija

solarni panel

Sunčeva energija

Obnovljiv izvor energije koji može da se koristi za dobijanje toplote za grejanje objekata i pripremu tople potrošne vode u objektima je i sunčeva energija. Sunčeva energija koja se u velikim količinama dozračuje na...