Energetska efikasnost

Energija-grad noću

Zašto o energiji?

Toplotna energija na jednoj strani. Potrošnja toplotne energije. Ušteda energije. Energetski efikasni objekti i sistemi. Fosilna goriva. Rezerve fosilnih goriva. Energetska isporuka. Energetska zavisnost. Novi energetski sukobi. Na drugoj strani: Nesmetan rad sistema, uređaja,...